Azijnzuur 30% M/M

https://chempropackbv.odoo.com/web/image/product.template/6280/image_1920?unique=40f5005

€ 1,00 1.0 EUR € 1,00

€ 1,00

Not Available For Sale

  • Verpakking

Deze combinatie bestaat niet.

Verpakking: 1L glas-verzegeld

Levering : 2-3 werkdagen

Substantie AZIJNZUUR, OPLOSSING met ten minste 10 massa-% en ten hoogste 80 massa-% zuur
UN nummer 2790
Gevaarsidentificatienummer 80
ADR label 8
ADR Klasse 8
Classificatiecode C3
Verpakkinggroep II,III
ERIC 8-03
Informatie voor ongevalbestrijding
BIJTENDE STOF
1. Kenmerken.
Bijtend, veroorzaakt schade aan huid, ogen en luchtwegen.
Vlampunt hoger dan 60°C of niet brandbaar.
2. Gevaar.
Verhitting van containers veroorzaakt drukstijging met de kans op openbarsten, gevolgd door een explosie.
Geeft bijtende en irriterende dampen af (ook bij brand).
Kan metalen aantasten onder vorming van waterstofgas. Dit kan leiden tot de vorming van een explosief mengsel met
lucht.
De damp kan onzichtbaar zijn en is zwaarder dan lucht. De damp verspreidt zich daarom over de grond en kan kelders
en rioleringen binnendringen.
3. Persoonlijke bescherming.
Gebruik chemicaliën-overall.
Gebruik ademlucht.
Gebruik gaspak in de nabijheid van de stof of de damp.
4. Bronbestrijding.
4.1 Algemeen.
Blijf bovenwinds. Betreed gevarenzone alleen met de juiste beschermende kleding.
4.2 Lekkage.
Stop de lekkage indien mogelijk.
Verdun het gelekte product met water als dat nodig is om gevaar te verminderen. Gebruik elke mogelijkheid om
verspreiding van verdund product te voorkomen.
Laat de verantwoordelijke autoriteit waarschuwen als de stof in het water of in het riool terecht is gekomen.
Ventileer kelders en riolering, indien dit zonder risico´s voor personeel en omstaanders kan.
4.3 Brand (waarbij de stof betrokken is).
Koel container(s) met water.
Blussen met waternevel
Nooit blussen met een gebonden waterstraal.
Gebruik sproeistraal om de rook neer te slaan.
Voorkom onnodig wegstromen van blusmiddelen. Denk aan het milieu!
5. Eerste hulp.
Als de stof in de ogen is gekomen eerst minimaal 15 minuten spoelen met water. Daarna de ogen zo snel mogelijk
laten onderzoeken door een arts.
Verwijder verontreinigde kleding onmiddellijk. Spoel daarna de besmette huid af met grote hoeveelheden water.
Personen die in contact zijn geweest met de stof of die dampen ingeademd hebben moeten direct onderzocht worden
door een arts. Geef alle beschikbare productinformatie door.
Gebruik geen mond-op-mondbeademing, maar pas alternatieve methoden toe. Dien bij voorkeur extra zuurstof toe.
6. Voorzorgsmaatregelen bij opruimen stof.
Gebruik zuurbestendig gereedschap.
Verzamel product in een vat met een ventiel voorzien van een absorptiefilter.
7. Ontsmetting na bronbestrijding.
7.1 Ontsmetting personeel.
Spoel besmette kleding en de adembescherming af met water voordat het gelaatsscherm of kleding uitgetrokken
wordt.
Gebruik een chemicaliënoverall en adembescherming bij het ontkleden van ontsmetten van besmette collega´s of bij
het werken met verontreinigd gereedschap.
7.2 Ontsmetting materieel.
Afspoelen met water vóór het verlaten van de plaats van het incident.